Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

  • planujące przeszkolić pracowników;
  • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
  • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanej, finansowej oraz turystycznej i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

* W ramach projektu, po zakończeniu kolejnych rund konkursu na Operatorów, będzie istniała możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczyć to będzie wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (z wyłączeniem PKD J.63.1 oraz J.58.2), motoryzacyjny (z wyłączeniem PKD G.45) oraz przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów.

 

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80 % wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP.