AKTUALNOŚCI

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z INFORMACJAMI Z ŻSP

Projekt pn. „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna, Działanie: 9.2 Rozwój obszarów...

Projekt pn. Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty...

Projekt pn. Utworzenie Żagańsko - Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko–Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie: 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane...

Wartość inwestycji typu greenfield zapowiedzianych przez inwestorów zagranicznych w Polsce w 2016 r. wyniosła 9,9 mld USD. To stawia nasz kraj na piątym miejscu w Europie, wyżej niż niektóre duże gospodarki jak Turcja czy Hiszpania. Według fDI Intelligence, w 2016 roku do Polski trafiło 6% wartości...

17 maja 2017 roku w Urzędzie Miasta Żagań burmistrz Daniel Marchewka oraz członkowie zarządu spółki “Tandem” Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe, panowie Henryk Jung oraz Piotr Ciechanowicz podpisali umowę na “Uzbrojenie strefy inwestycyjnej przy ul. Asnyka w Żaganiu w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Niezmiernie cieszę się w związku z...