SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI O POW. 3,2868 HA, UL. CHROBREGO W ŻAGANIU – DATA PRZETARGU: 28 MAJA 2024

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 3,2868 ha, położonej przy ul. Chrobrego w Żaganiu, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek:

 – 1753/3, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00046674/7,

– 1755/8, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00058668/9,

– 1756/3, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00058677/5,

– 1759/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00058676/8,

– 1755/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00036630/4

 

Data przetargu: 28 maja 2024 r., godz. 9.30

Miejsce: Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Cena wywoławcza: 1.262.000,00 zł

Wadium: 126.200,00 zł

Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej, obwodnicy miejskiej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości – drogą, obecnie w trakcie budowy, o nawierzchni bitumicznej, przystosowanej do transportu pojazdów ciężkich, zapewniającej bezpośredni dojazd do DK 12. Teren nieruchomości płaski, nasłonecznienie duże.

Sieci uzbrojenia – elektryczna, wodna, kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna znajdują się w granicach nieruchomości, przy granicy nieruchomości sąsiadującej z drogą dojazdową. Ponadto, przy wschodniej granicy nieruchomości znajduje się napowietrzna sieć energetyczna. Istnienie sieci należy uwzględnić w procesie inwestycyjnym. Sieć gazowa znajduje się w odległości około 400 m od granicy nieruchomości. Bezpośrednie włączenie do sieci gazowej należeć będzie do inwestora.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Maksymalna wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż 20 metrów, z wyłączeniem obiektów składowych, magazynowych i technologicznych oraz nie więcej niż 50 metrów dla obiektów i konstrukcji technologicznych, składowych, magazynowych wysokiego składowania.

Przetarg na powyższą nieruchomość odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 09.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk – sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi 1.262.000,00 zł. Wadium w wysokości 126.200,00 zł należy wnosić na konto Banku Santander O/Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101 do dnia 23 maja 2024 r.  Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żagań pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań (pokój nr 1) pod numerem tel. 68 477 10 35 lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl