Ogłaszamy przetargi na tereny w strefie przy ul. Chrobrego w Żaganiu

Pod koniec maja odbędą się dwa przetargi na tereny inwestycyjne położone w strefie gospodarczej przy ul. Chrobrego w Żaganiu. Niedługo zakończona zostanie prowadzona w tym miejscu inwestycja polegająca na budowie nowej infrastruktury technicznej, w tym drogi dojazdowej dostosowanej do ruchu ciężkiego, która ułatwi inwestorom prowadzenie działalności.

Pierwszy przetarg dotyczy nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 3,2868 ha (numery ewidencyjne działek 1753/3, 1755/8, 1756/3, 1759/5, 1755/2) położonej w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej, obwodnicy miejskiej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Dojazd do nieruchomości możliwy będzie nowo wybudowaną drogą o nawierzchni bitumicznej przystosowanej do transportu pojazdów ciężkich (droga bezpośrednio łączy się z obwodnicą miejską DK 12). Sieci uzbrojenia elektryczna, wodna, kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna znajdują się w granicach nieruchomości, przy granicy nieruchomości sąsiadującej z drogą dojazdową. Napowietrzna sieć energetyczna biegnie przy wschodniej granicy działki, natomiast sieć gazowa znajduje się w odległości około 400 metrów. Maksymalna wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż 20 metrów, z wyłączeniem obiektów składowych, magazynowych i technologicznych oraz nie więcej niż 50 metrów dla obiektów i konstrukcji technologicznych, składowych, magazynowych wysokiego składowania. Na nieruchomości znajduje się stanowisko archeologiczne 68-12/25, którego istnienie należy uwzględnić w procesie inwestycyjnym.

Przetarg na powyższą nieruchomość odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 09.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk – sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi 1.262.000,00 zł. Wadium w wysokości 126.200,00 zł należy wnosić na konto Banku Santander O/Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101 do dnia 23 maja 2024 r.  Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żagań pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań (pokój nr 1) pod numerem tel. 68 477 10 35 lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl

Drugi przetarg obejmuje nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 3.9040 ha (numer ewidencyjny gruntu 1753/17) położoną w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej, obwodnicy miejskiej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Dojazd do nieruchomości możliwy będzie nowo wybudowaną drogą o nawierzchni bitumicznej przystosowanej do transportu pojazdów ciężkich (droga bezpośrednio łączy się z obwodnicą miejską DK 12). Sieci uzbrojenia elektryczna, wodna, kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna znajdują się w granicach nieruchomości, przy granicy nieruchomości sąsiadującej z drogą dojazdową. Napowietrzna sieć energetyczna biegnie przy wschodniej granicy działki, natomiast sieć gazowa znajduje się w odległości około 400 metrów. Maksymalna wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż 20 metrów, z wyłączeniem obiektów składowych, magazynowych i technologicznych oraz nie więcej niż 50 metrów dla obiektów i konstrukcji technologicznych, składowych, magazynowych wysokiego składowania. Na nieruchomości znajdują się stanowiska archeologiczne 68-12/26 oraz 68-12/25, które są badane archeologicznie przez Gminę Żagań o statusie miejskim. Celem badań jest oczyszczenie terenu z odnalezionych reliktów. Zakończenie badania archeologicznego przewiduje się na przełom marca i kwietnia br. Na inwestorze ciążyć będzie obowiązek prowadzenia inwestycji pod nadzorem archeologicznym.

Przetarg na powyższą nieruchomość odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk – sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi 1.499.000,00 zł. Wadium w wysokości 149.900,00 zł należy wnosić na konto Banku Santander O/Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101 do dnia 23 maja 2024 r. Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żagań pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań (pokój nr 1) pod numerem tel. 68 477 10 35 lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl