SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI O POW. 3,9040 HA, UL. CHROBREGO W ŻAGANIU – DATA PRZETARGU: 28 MAJA 2024

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 3,9040 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1753/17, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00058675/1.

 

Data przetargu: 28 maja 2024 r., godz. 9.00

Miejsce: Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Cena wywoławcza: 1.499.000,00 zł

Wadium: 149.900,00 zł

Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, położona przy ul. Chrobrego w Żaganiu w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej, obwodnicy miejskiej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości – drogą, obecnie w trakcie budowy, o nawierzchni bitumicznej, przystosowanej do transportu pojazdów ciężkich, zapewniającej bezpośredni dojazd do DK 12. Teren nieruchomości płaski, nasłonecznienie duże.

Sieci uzbrojenia elektryczna, wodna, kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna znajdują się w granicach nieruchomości, przy granicy nieruchomości sąsiadującej z drogą dojazdową. Ponadto, przy wschodniej granicy nieruchomości znajduje się napowietrzna sieć energetyczna. Istnienie sieci należy uwzględnić w procesie inwestycyjnym. Sieć gazowa znajduje się w odległości około 400 m od granicy nieruchomości. Bezpośrednie włączenie do sieci gazowej należeć będzie do inwestora.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Maksymalna wysokość zabudowy wynosi nie więcej niż 20 metrów, z wyłączeniem obiektów składowych, magazynowych i technologicznych oraz nie więcej niż 50 metrów dla obiektów i konstrukcji technologicznych, składowych, magazynowych wysokiego składowania.

Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – na nieruchomości znajdują się stanowiska archeologiczne 68-12/26 oraz 68-12/25, które są badane archeologicznie przez Gminę Żagań o statusie miejskim. Celem badań jest oczyszczenie nieruchomości z odnalezionych reliktów. Zakończenie badania archeologicznego przewiduje się na przełom marca i kwietnia br. Na inwestorze ciążyć będzie obowiązek prowadzenia inwestycji pod nadzorem archeologicznym.

Przetarg na powyższą nieruchomość odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk – sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi 1.499.000,00 zł. Wadium w wysokości 149.900,00 zł należy wnosić na konto Banku Santander O/Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101 do dnia 23 maja 2024 r. Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żagań pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań (pokój nr 1) pod numerem tel. 68 477 10 35 lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl