DO POBRANIA

REPOZYTORUM DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z ŻAGAŃSKĄ STREFĄ PRZEMYSŁOWĄ

REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW

Lista najważniejszych dokumentów związanych z Żagańską Strefą Przemysłową do pobrania – tu znajdą Państwo analizy, statstyki, wzory dokumentów, prezentacje multimedialne, materiały marketingowe oraz pozostałe pliki.

MATERIAŁY PROMOCYJNE INVEST ŻAGAŃ

DokumentData dodaniaLink do pobrania
Broszura promująca żagaskie obszary inwestycyjne02.08.2017Pobierz
Broszura promująca Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny02.10.2018Pobierz

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DokumentData dodaniaLink do pobrania
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla strefy Asynka02.08.2017Pobierz
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla strefy R. Wurtha02.08.2017Pobierz
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla strefy Lotników Alianckich02.08.2017Pobierz
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla działek inwestycyjnych Węglowa02.08.2017Pobierz

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DokumentData dodaniaLink do pobrania
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla strefy Asynka02.08.2017Pobierz
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla stery R. Wurtha02.08.2017Pobierz
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla strefy Lotników Alianckich02.08.2017Pobierz
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek inwestycyjnych Węglowa02.08.2017Pobierz

WNIOSKI

DokumentData dodaniaLink do pobrania
Wniosek o przeniesienie decyzji02.08.2017Pobierz
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego02.08.2017Pobierz
Wniosek o wydani zaświadczenia o przeznaczeniu działki02.08.2017Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia czy zamierzony sposób użytkowania jest zgodny z ustaleniami obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego02.08.2017Pobierz
Wniosek udostępniania informacji środowiskowej02.08.2017Pobierz
Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu lokalu (działki) w obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefie rewitalizacji.02.08.2017Pobierz

DOKUMENTY I WNIOSKI WYMAGANE PRZY PROWDZENIU DZIAŁANOŚCI W POLSCE

DokumentData dodaniaLink do pobrania
Komplet dokumentów wymaganych przy prowadzeniu działaności w Polsce03.08.2017Zobacz
Rejestracja spółki z o.o. przez internet03.08.2017Zobacz
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)03.08.2017Zobacz
Polska Klasyfikacja Działalności - Tabela03.08.2017Zobacz

MATERIAŁY PROMOCYJNE MIASTO

DokumentData dodaniaLink do pobrania
Broszura informacyjne Miasto Żagań 201702.08.2017Pobierz
Podsumowanie roku 2016 - Raport roczny podsumowującyc zakres zrealizowanych prac przez Urząd Miasta Żagań02.08.2017Pobierz
Podsumowanie roku 2015 - Raport roczny podsumowującyc zakres zrealizowanych prac przez Urząd Miasta Żagań02.08.2017Pobierz
Broszura Ekologiczna - gospodarka odpadami na terenie miasta Żagań02.08.2017Pobierz