DO POBRANIA

REPOZYTORUM DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z ŻAGAŃSKĄ STREFĄ PRZEMYSŁOWĄ

REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW

Lista najważniejszych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz żagańskimi terenami inwestycyjnymi do pobrania – tu znajdą Państwo wzory wniosków, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz materiały promocyjne w wersji elektronicznej.

MATERIAŁY PROMOCYJNE INVEST ŻAGAŃ

DokumentData dodaniaLink do pobrania
Broszura promująca żagańskie obszary inwestycyjne02.08.2017Pobierz
Broszura promująca Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny02.10.2018Pobierz

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DokumentData dodaniaLink do pobrania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy Asnyka (tereny od strony ul. św. Michała)05.09.2019Pobierz
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla strefy R. Wurtha (tereny zlokalizowane przy ul. Chrobrego)02.08.2017Pobierz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Węglowej02.08.2017Pobierz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy Asnyka (tereny od strony ul. Asnyka/Fabrycznej)02.08.2017Pobierz

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DokumentData dodaniaLink do pobrania
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań02.08.2017Pobierz

WZORY WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

DokumentData dodaniaLink do pobrania
Wniosek na zajęcie pasa drogowego przez obiekt handlowy (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek na zajęcie pasa drogowego przez obiekt handlowy (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o awaryjne zajęcie pasa drogowego (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o awaryjne zajęcie pasa drogowego (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyznaczenie zastrzeżonego miejsca postojowego (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyznaczenie zastrzeżonego miejsca postojowego (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o duplikat decyzji ustalającej warunki zabudowy (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o duplikat decyzji ustalającej warunki zabudowy (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej w Żaganiu - przyłącza (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej w Żaganiu - przyłącza (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (format Word)03.01.2021Pobierz
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (format .pdf)03.01.2021Pobierz
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia określającego przeznaczenie działki (1) (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia określającego przeznaczenie działki (1) (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania (2) (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania (2) (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania działki (3) (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania działki (3) (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej w Żaganiu (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej w Żaganiu (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o sprzedaż na własność (oddanie w wieczyste użytkowanie) gruntu przyległego do posiadanej nieruchomości (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o sprzedaż na własność (oddanie w wieczyste użytkowanie) gruntu przyległego do posiadanej nieruchomości (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu (eksponowanie reklamy) (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu (eksponowanie reklamy) (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o podział nieruchomości (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Żagań o statusie miejskim (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Żagań o statusie miejskim (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu lokalu (działki) w obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefie rewitalizacji (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu lokalu (działki) w obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefie rewitalizacji (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wyznaczenie nieruchomości do sprzedaży (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji dotyczącej podziału nieruchomości (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji dotyczącej podziału nieruchomości (format .pdf))01.10.2020Pobierz
Wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań i działań konserwatorskich przy zabytku (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań i działań konserwatorskich przy zabytku (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o pozwolenie na prowadzenie innych działań przy zabytku (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o pozwolenie na prowadzenie innych działań przy zabytku (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o pozwolenie na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, reklam itp. (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o pozwolenie na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, reklam itp. (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Oddziaływanie inwestycji na środowisko - karta informacyjna przedsięwzięcia (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Zgoda na przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Zgoda na przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Oświadczenie podmiotu, na który ma być przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Oświadczenie podmiotu, na który ma być przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o zmianę wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o zmianę wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Informacja o wyrobach zawierających azbest (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Informacja o wyrobach zawierających azbest (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Żagań kosztów demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Żagań kosztów demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wpis do rejestru /zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o wpis do rejestru /zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (format .pdf)01.10.2020Pobierz
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (dokument programu Word)01.10.2020Pobierz
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (format .pdf)01.10.2020Pobierz

DOKUMENTY I WNIOSKI WYMAGANE PRZY PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI W POLSCE

DokumentData dodaniaLink do pobrania
Komplet dokumentów wymaganych przy prowadzeniu działaności w Polsce26.03.2020Zobacz
Rejestracja spółki z o.o. przez internet26.03.2020Zobacz
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)26.03.2020Zobacz
Polska Klasyfikacja Działalności - Tabela26.03.2020Zobacz

MATERIAŁY PROMOCYJNE MIASTA ŻAGAŃ

DokumentData dodaniaLink do pobrania
Broszura: Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w mieście Żagań17.03.2020Pobierz
Plan miasta Żagań17.09.2020Pobierz
Folder turystyczny Żagań17.09.2020Pobierz