Projekt pn. Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty...

Projekt pn. Utworzenie Żagańsko - Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko–Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie: 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane...