RYNEK PRACY

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŻAGAŃSKIEGO RYNKU PRACY

CHARAKTERYSTYKA LOKALNEGO RYNKU PRACY

Rynek pracy Żagania nie jest ściśle związany z granicami administracyjnymi miasta. Z uwagi na bliskość leżących w promieniu kilku kilometrów miast oraz nakładającej się na to dobrze rozwiniętej komunikacji publicznej i sieci dróg, lokalny rynek pracy rozszerza się do blisko 30, a nawet 50 km od miejsca lokalizacji potencjalnej inwestycji.

Powiat żagański leży w niewielkiej odległości od drogi A-18 oraz drogi ekspresowej S3. Miasto przecina droga krajowa nr 12, biegnąca wzdłuż żagańskich stref przemysłowych. – Zobacz więcej.

Rozpatrując potencjał żagańskiego rynku pracy należałoby uwzględnić w nim również potencjał powiatu żagańskiego oraz ościennego powiatu żarskiego. Łącznie w obu powiatach mieszka blisko 180 tys. osób, a stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 5,2% w powiecie żarskim (1.521 zarejestrowanych osób bezrobotnych) oraz 5,7% w powiecie żagańskim (1.023 zarejestrowane osoby bezrobotne) według danych za miesiąc marzec 2024 r.

Szacując koszty dodatkowe związane z dojazdem do pracy oraz wielkość ewentualnych płac, które na lokalnym rynku pracy funkcjonują należy przyjąć, że realny rynek pracy dla pracowników o płacy przeciętnej rozszerza się do ok. 30 km od miasta. Obszar ten zamieszkiwany jest przez ok. 99 tys. osób w wieku produkcyjnym. Rozszerzony rynek pracy, do ok. 50 km od Żagania jest interesujący dla pracowników zarabiających więcej niż przeciętna płaca lokalna. Dotyczy to głównie specjalistów, których na rynku lokalnym czasami trudno pozyskać.

Pobliskim dużym ośrodkiem miejskim jest Zielona Góra (ok. 50 km od Żagania), która jest miastem wojewódzkim i uniwersyteckim, a co za tym idzie posiadającym duża liczbę osób o wyższych kwalifikacjach. Warto wziąć pod uwagę również zróżnicowany przemysł lokalny stwarzający szansę do pozyskania na zasadach rynkowych, odpowiednich fachowców z firm już funkcjonujących.

KSZTAŁCENIE NA OBSZARZE ŻAGANIA I ŻAR

Jednym z istotnych czynników kształtującym lokalny rynek pracy jest obszar edukacji. W powiatach żagańskim oraz żarskim funkcjonuje wiele szkół branżowych, technicznych oraz licealnych. Poniższa tabela prezentuje szkoły wraz z zawodami, jakie uzyskują ich absolwenci po zakończeniu edukacji.

PowiatNazwa szkołySpecjalizacja
ŻagańskiZespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7, 68-100 Żagań tel/fax (068) 4787680Technikum teleinformatyczne, Technikum mechatroniczne,Technikum reklamy, Technikum mechaniczne,Technikum ekonomiczne, Szkoła branżowa I i II stopnia, Liceum ogólnokształcące
ŻagańskiZespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej ul. Pałacowa 1, 68 - 120 Iłowa tel.(068) 3774314Technikum informatyczne, Technikum żywienia i usług gastronomicznych, Technikum hotelarskie
ŻagańskiLiceum Ogólnokształcące im. Stefana BanachaProfil medyczny, profil humanistyczno-prawniczy, profil ekonomiczno-prawniczy, profil politechniczny
ŻagańskiZespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu ul. Gimnazjalna 13, 68 - 100 Żagań tel.(068) 3772456, fax (068) 3773391Liceum ogólnokształcące z innowacją wojskową, liceum ogólnokształcące językowe, technik logistyk , technik logistyk z innowacją wojskową, technik organizacji turystyki, technik hotelarstwa, technik spedytor, technik spedytor z innowacją wojskową, Branżowa szkoła I stopnia (klasa wielozawodowa).
ŻagańskiLiceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie ul. Niepodległości 7, 67 - 300 Szprotawa tel.(068) 3762566, fax (068) 3764594Profile kształcenia: matematyczno-fizyczny, matematyczno-informatyczny, informatyczno-językowy, biologiczno-chemiczny, humanistyczny
ŻagańskiZespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie ul. Koszarowa 10, 67 - 300 Szprotawa tel.(068) 3762411, fax (068) 3763028Technikum informatyczne, technikum mechaniczne z innowacją pożarniczą, technikum żywienia i usług gastronomicznych z cateringiem, technikum ekonomiczne z e-biznesem, szkoła branżowa I stopnia: kucharz, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, klasa wielozawodowa.
ŻarskiZespół Szkół Ogólnokształcących I Technicznych ul. Zielonogórska 23, 68-200 Żary tel./fax 68 374-25-75Technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji turystyki, technik architektury krajobrazu, technik usług fryzjerskich
ŻarskiCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Parkowa 9 68-200 Żary tel. 68 363-29-50 fax 68 363-29-54 www.zss.zary.com.pl sekretariat@ckziu.zary.plTechnikum: Technik mechanik, Technik elektryk, Technik pojazdów samochodowych, Technik logistyk. Branżowa Szkoła Zawodowa: Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Magazynier - logistyk. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
ŻarskiI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Żarach ul. Podwale 16 68-200 Żary tel./fax 68 374-36-76 www.lo.zary.pl szkola@lo.zary.plLiceum Ogólnokształcące
ŻarskiZespół Szkół Ekonomicznych ul. Długosza 23 68-200 Żary tel. 68 363-25-20 fax 68 374-23-67 www.zse.zary.pl; zse.zary@wp.plTechnikum rachunkowości, Technikum ekonomiczne, Technikum reklamy, Technikum informatyczne, Technikum elektroniczne, Technikum programistyczne
ŻarskiZespół Szkół Budowlanych ul. Górnośląska 2 68-200 Żary tel./fax 68 363-47-02 www.zsb.zary.pl zsbzary@poczta.onet.plTechnikum budowlane, Technikum robót wykończeniowych w budownictwie, Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technikum informatyczne. Branżowa szkoła I stopnia: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wielozawodowa (sprzedawca, kucharz, fryzjer, dekarz, mechanik pojazdów samochodowych).
ŻarskiSpołeczne Liceum Ogólnokształcące ul. 11 Listopada 33 68-200 Żary tel. 68 363-69-39 www.slo.zary.pl szkola@slo.zary.plLiceum Ogólnokształcące oferuje rozszerzony program nauczania języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski) oraz przygotowanie w ramach zajęć szkolnych do zdobywania certyfikatów językowych.

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE ORAZ STAN ZATRUDNIENIA

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie żagańskim wynosi 6.800 zł (I kwartał 2023 r.), co stanowi ok. 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

20,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu żagańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,1% w przemyśle i budownictwie, a 20,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).