Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1760/3 – Strefa Wurtha

Przetarg nr 1

Dotyczy: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1760/3, o powierzchni 0,8071 ha, położonej przy ul. Chrobrego w Żaganiu.

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Data przetargu: 2019-09-17 12:30:00

Miejsce: Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, pokój nr 13 (I piętro)

Księga wieczysta: ZG1G/00036635/9

Cena wywoławcza: 222.000,00

Wadium: 22.200,00

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie nieruchomości o przeznaczeniu produkcyjno – usługowym. W bliskiej odległości od działki przebiega obwodnica miejska. Bezpośredni dojazd do nieruchomości ul. Wurtha. Od północnej strony nieruchomość przylega do terenu zakładu produkcyjnego, od południowej strony nieruchomość przylega do ul. Wurtha. Nieruchomość ma kształt zbliżony do trójkąta, teren jest płaski, porośnięty samosiewami drzew i krzewów nie przedstawiającymi wartości użytkowej. Działka nie jest uzbrojona. Przez południową część działki przeprowadzona jest napowietrzna linia energetyczna. Sieci uzbrojenia zainwestowane są w drodze dojazdowej do nieruchomości. Nieruchomość znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miasta Żagań XLV/56/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. Plan dopuszcza zabudowę produkcyjną, składów i magazynów. Działka wpisana jest w księdze wieczystej Kw ZG1G/00036635/9. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– BRAK.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żagań.