Pakiet pomocy żagańskim przedsiębiorcom przedłużony do marca 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 372/2020 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 roku przedłużone zostaje niepobieranie opłat za najem lub dzierżawę, które wynikają z umów zawartych między Gminą Żagań o statusie miejskim i podległymi jednostkami organizacyjnymi z tytułu:

  • najmu lokali niemieszkalnych,
  • najmu terenu pod stoiska handlowe na targowisku miejskim,
  • dzierżawy gruntu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dzierżawy gruntu jako dojście i dojazd do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dzierżawy gruntu pod ekspozycję towaru,
  • dzierżawy terenu pod ogródki gastronomiczne,
  • dzierżawy terenu na potrzeby zaplecza budowy,
  • ekspozycji reklam na gruntach, budowlach i budynkach.

Niepobieranie opłat dotyczy podmiotów prowadzących działalności określoną w rozdziale 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2316 ze zm.) i następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu. Możliwe jest ubieganie się o zaniechanie pobierania opłat za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 r.