Burmistrz przedłuża wsparcie dla żagańskich przedsiębiorców

Zgodnie z Zarządzeniem nr 181 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 9 lipca 2020 r. przedłużone zostaje wsparcie oferowane żagańskim przedsiębiorcom. Zgodnie z treścią zarządzenia nie pobiera się opłat z tytułu czynszu za najem lub dzierżawę wynikających z umów zawartych przez przedsiębiorców z Gminą Żagań o statusie miejskim i jej jednostkami podległymi z tytułu:

1) najmu lokali niemieszkalnych,

2) najmu terenu pod stoiska handlowe na targowisku miejskim,

3) dzierżawy gruntu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,

4) dzierżawy gruntu jako dojście i dojazd do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

5) dzierżawy gruntu pod ekspozycję towaru,

6) dzierżawy terenu pod ogródki gastronomiczne,

7) dzierżawy terenu na potrzeby zaplecza budowy,

8) ekspozycji reklam na gruntach, budowlach i budynkach.

Niepobieranie następuje na wniosek przedsiębiorcy i dotyczy podmiotów prowadzących działalność określoną w rozdziale 4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697), czyli m.in. salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych, salonów tatuażu, salonów piercingu, siłowni, barów, restauracji czy kawiarni. Można ubiegać się o zaniechanie pobierania opłat za okres od 1 lipca do 30 września 2020 r.