pracodawca

Bezpłatne szkolenia dla firm z zakresu uniwersalnego projektowania

Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Dostępność szansą na rozwój” umożliwia przedsiębiorstwom udział w szkoleniach i doradztwie z zakresu uniwersalnego projektowania, które są dofinansowane ze środków europejskich Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Projekt jest częścią rządowego programu „Dostępność Plus”, który dba o zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach, a jego kluczowym pojęciem jest samodzielność.

Uniwersalne projektowanie w skrócie oznacza dostosowywanie produktów już istniejących do osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach wspomnianego wyżej projektu mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogę otrzymać 100 proc. finansowania na szkolenia i doradztwo, dotyczące zasad uniwersalnego projektowania oraz technologii asystujących i kompensacyjnych. Kursy obejmą również wiedzę z zakresu wprowadzania tych usług na rynek. Nabór dla firm w województwa lubuskiego prowadzony jest przez firmy Concordia Design i DGA S.A. w ramach projektu „Dostępny Design”. Wnioski można składać do 30 września 2022 r. Więcej informacji na temat naboru można uzyskać na stronie organizatora dostepnydesign.pl