Seminarium zostan dostawca ONZ

Zostań dostawcą ONZ

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z brytyjskim Departamentem Handlu Międzynarodowego, Netherlands Enterprise Agency, Enterprise Ireland oraz Ambasadą Słowenii w Kopenhadze organizuje międzynarodowe seminarium online na temat możliwości biznesowych, jakie oferuje rynek zamówień Organizacji Narodów Zjednoczonych: United Nations International Procurement Seminar. Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2021 r., a rejestracja jest możliwa do 30 kwietnia br. Językiem wydarzenia będzie język angielski. Udział jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Seminarium skierowane jest do dużych przedsiębiorstw oraz MŚP zainteresowanych wejściem na rynek zamówień ONZ, w szczególności działających w branżach: IT/ICT, farmaceutycznej, sprzętu medycznego, spożywczej oraz wszelkich produktów lub usług na potrzeby międzynarodowej pomocy humanitarnej i rozwojowej. W trakcie spotkania nastąpi prezentacje agend ONZ, podczas której uczestnicy zapoznają się ze specyfiką rynku zamówień ONZ, profilami poszczególnych organizacji, ich potrzebami i procedurami zakupowymi oraz zasadami współpracy z biznesem.

Więcej informacji na temat rejestracji oraz samego wydarzenia na stronie PARP.