Seminarium zostan dostawca ONZ

Jak zdobyć kontrakt z ONZ?

22 lutego br. w godz. 14.00-15.30 odbędzie się seminarium online dotyczące zamówień publicznych Systemu Narodów Zjednoczonych. Zostanie omówiony system, procedury i wymagania, które należy spełnić by uczestniczyć w przetargach ONZ. Spotkanie będzie realizowane poprzez platformę MS Teams w języku angielskim. Mogą w nim uczestniczyć wyłącznie polskie firmy oraz organizacje.

ONZ poszukuje towarów i usług ze wszystkich branż, m.in. takich jak: usługi transportowe, magazynowe i pocztowe, produkty spożywcze, napoje, leki, środki antykoncepcyjne, sprzęt medyczny, sprzęt laboratoryjny, szczepionki, materiały farmaceutyczne, zespoły ratownictwa medycznego, paliwa i smary, żywność i napoje, sprzęt IT/ITC, artykuły gospodarstwa domowego, materiały edukacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, transport lotniczy, pojazdy, urządzenia do zaopatrzenia w wodę.

Organizatorem spotkania jest Sekretariat Generalny ONZ we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy ONZ w Nowym Jorku oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie na seminarium w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego br. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje na temat możliwości rejestracji znajdują się na stronie investinlubuskie.pl.