Pomocna dłoń

Wsparcie dla firm, które znalazły się w trudnościach

8 grudnia ruszył nabór do projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości “System wczesnego ostrzegania dla MŚP w okresowych trudnościach”. Projekt kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonujących na rynku co najmniej 12 miesięcy, które doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wsparcie obejmuje sporządzenie szczegółowej diagnozy kondycji przedsiębiorstwa oraz finansowanie usług szkoleniowych, doradczych oraz mentoringu, które pozwolą wyjść z problemów na wczesnym etapie.

Przedsiębiorca w okresowych trudnościach to mały lub średni przedsiębiorca, który w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracił sprawność prowadzenia działalności gospodarczej, lub w opinii którego ryzyko spowolnienia jego rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie. Przedsiębiorca w okresowych trudnościach to podmiot, który doświadcza trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nabór III kierowany jest wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw.

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły:

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub

  •  z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

  • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
  • określona wielkość przedsiębiorstwa: małe lub średnie (nabór III rozpoczynający się 8 grudnia 2021 r. kierowany jest wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw),
  • działalność zarejestrowana minimum 12 miesięcy przez dniem rozpoczęcia naboru.

Nabór wniosków potrwa do 21 grudnia br. do godz. 12.00. Maksymalna wysokość wsparcia to 18 500 zł netto.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie PARP.