Wideokonferencja dotycząca Tarczy Antykryzysowej: Wsparcie z ZUS

Już jutro, tj. 23 czerwca o godz. 13.00, odbędzie się bezpłatna wideokonferencja dotycząca rządowej Tarczy Antykryzysowej. W programie przewidziano zagadnienia dotyczące wsparcia przedsiębiorców z ZUS: zwolnienia z opłacania składek, świadczenia postojowego oraz ulg w opłacaniu składek. W roli prelegentów wystąpią: Krzysztof Jędrzejewski Dyrektor II Oddziału ZUS w Łodzi, Dorota Parada – Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń II Oddziału ZUS w Łodzi, Anna Tasarz – Naczelnik Wydziału Rozliczeń Kont Płatników Składek II Oddziału ZUS w Łodzi, Ewa Głowacka-Borowiecka – Naczelnik Wydziału Realizacji Dochodów II Oddziału ZUS w Łodzi. Zachęcamy do śledzenia konferencji na stronie PARP.

W środę, 24 czerwca br., o godz. 13.00 ekspert z Ministerstwa Rozwoju przedstawi rozwiązania dla branży turystycznej. W programie przewidziano tematykę związaną z wprowadzanym bonem turystycznym. Przedstawione zostaną również wytyczne dla branż związanych z turystyką, informacje na temat zwrotu składek wypłaconych na turystyczny fundusz gwarancyjny oraz dokapitalizowania turystycznego funduszu gwarancyjnego.

25 czerwca br. o godz. 13.00 zaprezentowana zostanie oferta Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach Tarczy Antykryzysowej. Poruszone zostaną zagadnienia związane z leasingiem operacyjnym, pożyczką obrotową oraz faktoringiem.

Partnerami cyklu wideokonferencji jest dziesięć instytucji, odpowiedzialnych za wybrane obszary tarczy. W ich gronie znajduje się Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Szczegółowy harmonogram wideokonferencji dostępny jest na stronie PARP.