WEBINAR: PRAWIDŁOWE OBLICZANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium, w trakcie którego ekspert przekaże wiedzę dotyczącą zmiany przepisów w obrębie ubezpieczeń społecznych, obowiązujących w okresie od sierpnia 2021 r. do sierpnia 2023 r., z szczególnym uwzględnieniem korzystania z ulg w opłacaniu składek.

Webinarium odbędzie się 31 października w godz. 11.30-13.00 i jest skierowane do osób podlegających pod ubezpieczenie społeczne, ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej oraz osoby pracujące w kadrach i zajmujące się ww. tematyką. Transmisja na żywo zostanie przeprowadzona na kanale transmisjePARP na YouTube.

Webinarium jest realizowane w ramach projektu Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

PROGRAM WEBINARIUM

11:30 – 11:40 Definicja przedsiębiorcy

11:40 – 11:55 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, w tym obowiązkowe podleganie i dobrowolne

11:55 – 12:05 Terminy zgłoszeń i wyrejestrowań

12:05 – 12:20 Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

12:20 – 12:55 Omówienie: ulgi na start, Zus Preferencyjny, Mały Zus Plus

12:55 – 13:00 Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat webinarium dostępne są na stronie PARP.