Strefa Wuertha w Żaganiu

Uzbrajamy kolejne tereny inwestycyjne

17 listopada br. nastąpiło oficjalne przekazanie terenu pod budowę nowej drogi dojazdowej na inwestycyjnej strefie Würtha w Żaganiu. Dokumenty w imieniu miasta podpisał zastępca burmistrza Sebastian Kulesza. Od dzisiaj terenem tym zarządza Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, które zadeklarowało jak najszybsze rozpoczęcie prac.

Na zadanie to pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 9 382 199,94 złotych. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 9 875 999,94 złotych.

Zgodnie z umową uzbrojenie żagańskiej strefy zostanie wykonane w ciągu 14 miesięcy. Inwestycja rozpocznie się od wykonania prac podziemnych – budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz kanałów technologicznych. Na terenie strefy powstanie kilometrowa droga z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym oraz nowe oświetlenie. Przebudowana zostanie również istniejąca sieć elektroenergetyczna.

Obecnie w strefie Wuertha dostępnych jest ponad 20 hektarów terenów inwestycyjnych.

 

Strefa Wuertha w Żaganiu