Webinarium

Jak ubiegać się o zamówienia publiczne w Polsce?

Aż 88% dofinansowania wartości szkolenia i doradztwa z zakresu zamówień publicznych mogą uzyskać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa w ramach projektu „Otwórz się na zamówienia publiczne”. Projekt skierowany jest do firm z obszaru woj. dolnośląskiego, lubelskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego, które nie posiadają doświadczeń na rynku zamówień publicznych i są zainteresowane ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski. Oferowane formy wsparcia w ramach projektu to:

  • Szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyka partnerstwa publiczno-prywatnego + doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia
  • Szkolenia połączone z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystania instrumentów e-zamówień + doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia
  • Szkolenia z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych + doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia
  • Doradztwo (bez pakietu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia można uzyskać na stronie pzp.wgpr.pl/