Tarcza Finansowa PFR 2.0.

26 listopada premier Mateusz Morawiecki zapowiedział uruchomienie kolejnego pakietu antykryzysowego skierowanego do przedsiębiorców, tzw. Tarczę Finansową PFR 2.0. Ma ona ograniczyć negatywny wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa na kondycję polskiej gospodarki i będzie obejmowała jedynie określone branże (według PKD). Wartość planowanego wsparcia szacowana jest na ok. 40 mld złotych. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronach rządowych dla mikrofirm przewidziano z tej puli do 4 mld zł, dla małych i średnich firm do 7 mld zł, a dla dużych przedsiębiorstw ok. 25 mld zł.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA:

 • zatrudniające od 1 do 9 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności,
 • z obrotem lub sumą bilansową za 2019 r. wynoszącą do 2 mln euro,
 • które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19

OGÓLNE ZASADY:

 • subwencje finansowe – 18 tys. zł lub 36 tys. zł  na zatrudnionego,
 • subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł,
 • wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów,
 • środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy,
 • Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.
 • Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE).

Uwaga! Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika. Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.
 • utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

 

 

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA:

 • zatrudniające do 249 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności,
 • z obrotem za 2019 r. mniejszym lub równym kwocie 50 mln euro, a sumą bilansową mniejszą niż 43 mln euro,
 • które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19.

OGÓLNE ZASADY:

 • dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.,
 • subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł,
 • wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto,
 • środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto,
 • o wsparcie z Tarczy PFR 2.0 mogą ubiegać się firmy, które w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. w związku z COVID-19,
 • termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)
 • dodatkowo możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0).

Kwota subwencji dla MSP jest sumą:

 • predykcji kosztów stałych, które wedle najlepszej wiedzy przedsiębiorcy mogą zostać przez niego poniesione, oraz
 • poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z: zysku brutto, oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy  pomiędzy XI 2020 r. a IV 2021 r.

Jednocześnie w ramach Programu kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł.

Kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70% straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 – kwiecień 2021 r.

 

 

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA:

 • zatrudniające od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro.

OGÓLNE ZASADY:

 • aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.,
 • termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE).

Pożyczka płynnościowa – aktualizacja i wydłużenie istniejącego programu – składanie wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r., obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat.

Pożyczka preferencyjna: wydłużenie możliwości rozpatrywania wniosków w obecnej pożyczce preferencyjnej oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID (01 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.). Możliwość składania wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r., obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat.

 

 

PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0 (wykaz aktualny na dzień 26.11.2020 r.):

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z  Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach targowiskach
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej