Zawarcie porozumienia z OPZL

Szóstka dla Żagania, czyli podpisaliśmy porozumienie z OPZL

Z inicjatywy burmistrza Andrzeja Katarzyńca 10 marca 2021 r. podpisano porozumienie o współpracy z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, w ramach którego przygotowano pakiet sześciu działań zaplanowanych do realizacji po pandemii. Opracowany wspólnie program ma pomóc odbudować lokalny rynek po okresie lockdownu. Myślenie o przyszłości miasta stało się impulsem do podjęcia współpracy z największą w regionie organizacją zrzeszającą lubuskich przedsiębiorców.

Janusz Jasiński, przewodniczący OPZL zaznaczył, że istotą owocnej współpracy i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości jest kontakt i wymiana doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Żagański samorząd jest pierwszym, który podjął taką inicjatywę i wystąpił o opracowanie wspólnego pakietu szkoleń oraz dofinansowań dla przedsiębiorców po trudnym czasie obowiązujących ograniczeń oraz utraty gwarantowanego tarczami wsparcia.

Szóstka dla Żagania jest uzupełnieniem dotychczasowego Pakietu pomocy żagańskim przedsiębiorcom o:

  1. Bon na innowacje – dotacje do 100 tys. zł na innowacyjne rozwiązania w firmach
  2. Lubuski Biznes ma Power! – wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat
  3. Dostęp do konferencji, webinarów i szkoleń realizowanych za pośrednictwem OPZL lub autorskich
  4. Możliwość brania udziału w spotkaniach międzybranżowych po pandemii
  5. Lubuski Kongres Gospodarczy dotyczący m.in. kwestii wsparcia unijnego czy startupów
  6. Ankietę badającą potrzeby szkoleniowe żagańskich przedsiębiorców

Nawiązanie współpracy zapewnia żagańskim przedsiębiorcom dostęp do wiedzy i doświadczenia OPZL.

Podpisanie porozumienia z OPZL