System wsparcia przedsiębiorstw w trudnościach – Early Warning Poland

Projekt Early Warning Europe realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne ma na celu udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe. O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości. Do tej pory ze wsparcia w ramach programu skorzystało już ponad 700 firm.

W ramach projektu została stworzona sieć konsultantów i mentorów. Konsultanci będą odpowiedzialni za przeprowadzenie wstępnej diagnozy firmy i skierowanie przedsiębiorcy do dalszej pracy z mentorem lub, w trudniejszych sytuacjach, do doradcy restrukturyzacyjnego.
 Czas na skorzystanie z usług doradczych i monitoringowych upływa z końcem października br.

Wszelkich informacji na temat projektu udzielają członkowie zespołu EW Poland. W tym celu uruchomiona została infolinia +48 664 316 709 oraz adres ewe@parp.gov.pl.

Szczegóły dostępne na stronie PARP.