Mlynowka lokalizacja

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Żelaznej w Żaganiu

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 455 m2 położonej przy ul. Żelaznej 2 w Żaganiu (oznaczonej numerem ewidencyjnym 1287), dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00036190/7. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o przeznaczeniu usługowo – mieszkalnym (pensjonat „Młynówka”).

Księga wieczysta: ZG1G/00036190/7

Cena wywoławcza: 720.000,00 zł

Wadium: 72.000,00 zł

Zabudowana nieruchomość gruntowa położona jest w obszarze Zespołu pałacowo – parkowego w Żaganiu, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem L-116/1-3/A. Na nieruchomości znajduje się budynek dawnego pensjonatu, niewpisany do rejestru zabytków. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokąta. Dojazd do nieruchomości dogodny, drogą o nawierzchni bitumicznej. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, budynki użyteczności publicznej i teren parkowy. Z uwagi na położenie nieruchomości na terenie Zespołu pałacowo – parkowego, wpisanego do rejestru zabytków, wszelkie inwestycje w nieruchomość wymagać będą uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Budynek usługowy znajdujący się na nieruchomości, o powierzchni zabudowy około 234 m2, oraz powierzchni użytkowej około 582 m2 wymaga kapitalnego remontu oraz dostosowania do preferowanej funkcji.

Przetarg odbędzie się 5 maja 2021 r. o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 72.000,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 28 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żagań, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.