Działki na sprzedaż przy ul. Piłsudskiego w Żaganiu

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO W ŻAGANIU (2878 m2, 3364 m2 i 1451 m2)

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza drugi przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim, położonych przy ul. Piłsudskiego, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

– 3961/1, o pow. 2878 m2 – 22.10.2020 r., godzina przetargu: 10.00, cena wywoławcza 320.000,00 zł, wadium 32.000,00 zł,
– 3961/2, o pow. 3364 m2 – 22.10.2020 r., godzina przetargu: 10.30, cena wywoławcza 370.000,00 zł, wadium 37.000,00 zł,
– 3961/3, o pow. 1451 m2 – 22.10.2020 r., godzina przetargu: 11.00, cena wywoławcza 160.000,00 zł, wadium 16.000,00 zł,

Nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, z bezpośrednim dostępem z drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Kształt terenu jest regularny. Nieruchomości posiadają możliwość przyłączenia sieci uzbrojenia i znajdują się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. J. Piłsudskiego a projektowaną obwodnicą komunikacyjną przyjętego uchwałą nr IX/83/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 29 maja 2003 r. Oznaczone są symbolem 46-U dopuszczającym zabudowę na cele działalności gospodarczej, usługi komercyjne oraz hurtownie z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Przetargi odbędą się 22.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadia w podanych powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 16.10.2020 r.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 10 08, lub na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.