Sprzedaż nieruchomości przy ul. Asnyka w Żaganiu – 2,997 ha (PRZETARG NR 5) – data przetargu: 17 listopada 2020 r.

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza przetarg nieograniczony, w ramach którego na sprzedaż wyznaczona została niezabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 2.9971 ha, położona przy ul. Asnyka w Żaganiu, oznaczona numerami ewidencyjnymi działek:

– 1982/15, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: ZG1G/00041780/8,

– 1304/13, 1304/14, 1305/6, 1305/10, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00041682/1,

– 1974/7, 1975/16, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00049716/5.

 

Data przetargu: 17 listopada 2020 r., godz. 10.00

Miejsce: Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta:

1982/15 – ZG1G/00041780/8,
1304/13, 1304/14, 1305/6, 1305/10, – ZG1G/00041682/1
1974/7, 1975/16 – ZG1G/00049716/5

Cena wywoławcza: 1.080.000,00 zł

Wadium: 108.000,00 zł

 

Na sprzedaż wyznaczono największą działkę znajdującą się w tzw. Strefie Asnyka w Żaganiu. Grunt jest niezabudowany i niezagospodarowany, położony w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno–magazynowym oraz niskiej zabudowy mieszkaniowej. Od północno–wschodniej strony nieruchomości przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12), z którą nieruchomość jest skomunikowana – dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej, przystosowanej do ruchu ciężkiego. Teren nieruchomości jest równy, nasłonecznienie duże. Dostępność do sieci infrastruktury technicznej dobra – przy północnej granicy nieruchomości znajduje się sieć kanalizacyjna oraz wodna – ustanowiona zostanie służebność. Pozostałe sieci uzbrojenia znajdują się w drogach dojazdowych do nieruchomości.

Działka znajduje się w obszarze, w którym istnieje średnie ryzyko wystąpienia powodzi i wynosi raz na 100 lat (1%). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo–produkcyjną. Wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70% pow. działki, powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30%. Wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie przekraczająca 15 m, szerokość elewacji frontowej od 10 do 120 m. Brak obciążeń i zobowiązań ciążących na nieruchomościach.

Przetarg odbędzie się 17 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 108.000,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 13 listopada 2020 r.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1008, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.