Sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Asnyka w Żaganiu – 0,1446 ha i 0,0270 ha (PRZETARG NR 1)

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim, położonych przy ul. Asnyka w Żaganiu, o numerze i powierzchni: – 1301/2 o pow. 0,0270 ha – godzina przetargu: 12.30 – 1996/4 o pow. 0,1446 ha – godzina przetargu: 13.00.

Miejsce i data przetargu: 6 października 2020 r., Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta

– 1301/2 – ZG1G/00041682/1
– 1996/4 – ZG1G/00049757/4

Cena wywoławcza

– 1301/2 – 8.700,00 zł
– 1996/4 – 52.000,00 zł

Wadium

– 1301/2 – 1.740,00 zł
– 1996/4 – 5.200,00 zł

W ramach przetargów na sprzedaż wyznaczono nieruchomości niezabudowane i niezagospodarowane, położone w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno–magazynowym oraz niskiej zabudowy mieszkaniowej. Od północno–wschodniej strony terenów przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12), działki skomunikowane są z obwodnicą – dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej, przystosowanej do ruchu ciężkiego. Teren nieruchomości jest równy, nasłonecznienie duże. Dostępność do sieci infrastruktury technicznej dobra – sieci uzbrojenia znajdują się drogach dojazdowych. Brak obciążeń i zobowiązań ciążących na nieruchomościach.

W północno-zachodniej części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1996/4, znajduje się sieć uzbrojenia terenu – ustanowiona zostanie służebność. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 1301/2 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem KDX – i przeznaczona jest pod tereny ciągów komunikacji wewnętrznej. Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 1996/4 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 2SU – i przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – składową Nieruchomości wpisane są w księdze wieczystej: działka 1301/2 – ZG1G/00041682/1, działka 1996/4 – ZG1G/00049757/4

Wadia w podanych powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 2 października br.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1008, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.