Sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1965/22 o powierzchni 0,4691 ha (Strefa Asnyka)

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żagań o statusie miejskim oznaczonej numerem ewidencyjnym 1965/22 o powierzchni 0,4691 ha

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żagań o statusie miejskim oznaczonej numerem ewidencyjnym 1965/22 o powierzchni 0,4691 ha

Ogłoszono dnia: 2019-12-13

Data przetargu

2020-01-14 10:30:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, pokój nr 13 (I piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00041682/1

Cena wywoławcza

– 1965/22 – 0,4691 ha – 168.000,00 zł

Nieruchomość niezabudowana i niezagospodarowana o regularnym prostokątnym kształcie. Położona w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno – magazynowym, niskiej zabudowy mieszkaniowej oraz obwodnicy miejskiej. Od północno – wschodniej strony nieruchomości przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12), nieruchomość skomunikowana jest z obwodnicą – dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej, przystosowanej do ruchu ciężkiego. Teren nieruchomości równy, nasłonecznienie duże. Dostępność do sieci infrastruktury technicznej dobra – w granicach nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1965/22 znajdują się sieci uzbrojenia terenu – ustanowiona zostanie służebność. Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę usługowo – produkcyjną.

Przetarg odbędzie się 14 stycznia 2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w wysokości 16.800,00 zł należy wnieść do 10.01.2019 w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42 oraz na stronie internetowej.

Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy.