Strefa Asnyka

Sprzedaż nieruchomości o pow. 2,9971 ha, ul. Asnyka w Żaganiu – 23 lipca 2024 r.

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 2.9971 ha, położonej przy ul. Asnyka w Żaganiu, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek:

– 1982/15, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: ZG1G/00041780/8,

– 1304/13, 1304/14, 1305/6, 1305/10, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00041682/1,

– 1974/7, 1975/16, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00049716/5.

 

Data przetargu: 23 lipca 2024 r., godz. 9.30

Miejsce: Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Cena wywoławcza: 1.388.000,00 zł

Wadium: 138.800,00 zł

 

Na sprzedaż wyznaczono największą działkę znajdującą się w strefie gospodarczej przy ul. Asnyka w Żaganiu. Grunt jest niezabudowany i niezagospodarowany, położony w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno–magazynowym oraz niskiej zabudowy mieszkaniowej. Od północno–wschodniej strony nieruchomości przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12), z którą nieruchomość jest skomunikowana – dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej, przystosowanej do ruchu ciężkiego. Teren nieruchomości jest równy, nasłonecznienie duże.

W północnej części nieruchomości znajduje się sieć wodna (wo160) oraz kanalizacji deszczowej (kd600) – ustanowiona zostanie służebność. Pozostałe sieci uzbrojenia – elektryczna oraz sanitarna znajdują się w drodze dojazdowej do nieruchomości.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony jest pod zabudowę usługowo–produkcyjną z dopuszczeniem funkcji magazynowo-składowej. Wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70% pow. działki. Wysokość zabudowy nieprzekraczająca 15 m (z wyłączeniem konstrukcji i urządzeń technologicznych), szerokość elewacji frontowej od 10 do 120 m.

Przetarg odbędzie się 23 lipca 2024 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 138.800,00 zł należy wnosić na konto Banku Santander O/Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101 do 18 lipca 2024 r.

Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 10 35, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.