Sprzedaż nieruchomości o pow. 1,7418 ha, ul. Asnyka w Żaganiu – 19 marca 2024 r.

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1,7418 ha, położonej przy ul. Asnyka w Żaganiu, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek:

– 1995/10, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: ZG1G/00041780/8,

– 1992/7, 1993/6, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00041682/1,

– 1993/7,1995/7, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00060402/4,

– 1996/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00049757/4.

 

Data przetargu: 19 marca 2024 r., godz. 9.30

Miejsce: Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Cena wywoławcza: 726.000,00 zł

Wadium: 72.600,00 zł

 

Nieruchomością wyznaczoną na sprzedaż jest grunt położony w strefie gospodarczej przy ul. Asnyka (numery ewidencyjne działek: 1995/10, 1992/7, 1993/6, 1993/7,1995/7, 1996/5) o powierzchni 1,7418 ha.

Działka jest równa, niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno–usługowym i magazynowym oraz niskiej zabudowy mieszkaniowej. Posiada bezpośredni dojazd do obwodnicy miejskiej w ciągu DK 12 po nawierzchni przystosowanej do ruchu ciężkiego.

Przy północnej oraz wschodniej granicy nieruchomości znajdują się sieci: wodna (wo160), kanalizacji sanitarnej (ks200) oraz kanalizacji deszczowej (kd500). Przez działkę poprowadzony jest kolektor ściekowy (ks1400), skablowane dwie linie energetyczne (eW), zapas kabla elektrycznego (es) oraz napowietrzna linia średniego napięcia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – składową. Powierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią dróg, placów i parkingów nie większa niż 75% powierzchni działki. Dla nowej zabudowy wysokość budynków nie większa niż 10 m.

Przetarg odbędzie się 19 marca 2024 r. o godz. 09.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk – sala konferencyjna). Cena wywoławcza: 726.000,00 zł. Wadium w wysokości 72.600,00 zł należy wnosić na konto Banku Santander O/Żagań:39 1090 2558 0000 0006 4000 0101 do dnia 15 marca 2024 r. Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żagań (pokój nr 1, tel. 68 477 1035) lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.