Sprzedaż nieruchomości o pow. 1,7418 ha przy ul. Asnyka w Żaganiu – data przetargu: 6 grudnia 2022 r.

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1,7418 ha, położonej przy ul. Asnyka w Żaganiu, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek:

– 1995/10, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: ZG1G/00041780/8,

– 1992/7, 1993/6, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00041682/1,

– 1993/7,1995/7, dla których prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00060402/4,

– 1996/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00049757/4.

 

Data przetargu: 6 grudnia 2022 r., godz. 9.30

Miejsce: Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta:

1995/10 – ZG1G/00041780/8,
1992/7, 1993/6, – ZG1G/00041682/1
1993/7,1995/7 – ZG1G/00060402/4
1996/5 – ZG1G/00049757/4

 

Cena wywoławcza: 726.000,00 zł

Wadium: 72.600,00 zł

 

Nieruchomością wyznaczoną na sprzedaż jest grunt położony w strefie gospodarczej przy ul. Asnyka (numery ewidencyjne działek: 1995/10, 1992/7, 1993/6, 1993/7,1995/7, 1996/5) o powierzchni 1,7418 ha.

Działka jest równa, niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno–usługowym i magazynowym oraz niskiej zabudowy mieszkaniowej. Posiada bezpośredni dojazd do obwodnicy miejskiej w ciągu DK 12 po nawierzchni przystosowanej do ruchu ciężkiego.

Przy północnej oraz wschodniej granicy nieruchomości znajdują się sieci: wodna, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Przez działkę poprowadzony jest kolektor ściekowy, skablowane dwie linie energetyczne, zapas kabla elektrycznego oraz napowietrzna linia średniego napięcia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – składową. Powierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią dróg, placów i parkingów nie większa niż 75% powierzchni działki. Dla nowej zabudowy wysokość budynków nie większa niż 10 m.

Przetarg odbędzie się 6 grudnia 2022 r. o godz. 09.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk – sala konferencyjna). Cena wywoławcza: 726.000,00 zł. Wadium w wysokości 72.600,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań:39 1090 2558 0000 0006 4000 0101 do dnia 30 listopada 2022 r. Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żagań (pokój nr 1, tel. 68 477 1035) lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.