Sprzedaż nieruchomości o pow. 1,30 ha przy ul. Asnyka w Żaganiu – data przetargu: 16 marca 2021 r.

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1965/24, o powierzchni 1,3040 ha, położonej przy ul. Asnyka w Żaganiu.

 

Data przetargu: 16.03.2021 r., godz. 09.30

Miejsce: Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta: ZG1G/00041682/1

Cena wywoławcza: 466.000,00 zł

Wadium: 46.600,00 zł

 

Na sprzedaż wyznaczono grunt niezabudowany i niezagospodarowany, położony w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno – magazynowym oraz niskiej zabudowy mieszkaniowej. Od północno–wschodniej strony nieruchomości przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12), z którą nieruchomość jest skomunikowana – dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej, przystosowanej do ruchu ciężkiego. Teren nieruchomości równy, nasłonecznienie duże. Dostępność do sieci infrastruktury technicznej dobra – przy zachodniej granicy działki znajduje się sieć kanalizacyjna oraz wodna – ustanowiona zostanie służebność. Pozostałe sieci uzbrojenia znajdują się w drogach dojazdowych do nieruchomości.

Nieruchomość znajduje się w obszarze, w którym istnieje średnie ryzyko wystąpienia powodzi i wynosi raz na 100 lat (1%). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – produkcyjną. Wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70% pow. działki, powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30%. Wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nieprzekraczająca 15 m, szerokość elewacji frontowej od 10 do 120 m.

Przetarg odbędzie się 16 marca 2021 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 46.600,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 12 marca 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 10 35, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.