Sprzedaż nieruchomości o pow. 0,4950 ha przy ul. Skarbowej w Żaganiu – data przetargu: 16 marca 2021 r.

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4950 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 911/1, położonej przy ul. Skarbowej w Żaganiu.

 

Data przetargu: 16 marca 2021 r., godz. 11.00

Miejsce: Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta: ZG1G/00057376/8

Cena wywoławcza: 1.100 000,00 zł

Wadium: 110.000,00 zł

 

Wyznaczona na sprzedaż niezabudowana nieruchomość gruntowa położona jest przy ul. Skarbowej, w północno-wschodniej części miasta Żagań, w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej (szkoły podstawowej, ośrodka szkolno-wychowawczego, Urzędu Skarbowego) oraz zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej. Od południowej i wschodniej części graniczy z terenem szkoły (brak ogrodzenia), od zachodniej strony z ul. Skarbową (ogrodzenie siatka metalowa na podmurówce) oraz od północy z ogrodami działkowymi (ogrodzenie na podmurówce). Teren nieruchomości równy, częściowo zadrzewiony, na części działki graniczącej z terenem szkoły znajduje się plac manewrowy do nauki jazdy rowerem. Bezpośredni dostęp do nieruchomości z terenu szkoły, dojazd do nieruchomości ul. Skarbową (możliwość wykonania zjazdu z ul. Skarbowej po częściowym wyburzeniu ogrodzenia). Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Łąk Staromiejskich” przyjętego Uchwałą nr X/49/2007  Rady Miasta Żagań z dnia 31 maja 2007 r. i oznaczona jest symbolem 2U, dla którego ustala się przeznaczenie pod zabudowę usługową. Teren znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem Q1, oznaczającym możliwość wystąpienia powodzi raz na 100 lat.

Przetarg odbędzie się 16 marca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 110.000 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 12 marca 2021 r.

Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 10 35, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.