wideokonferencja

Spotkania online dla przedsiębiorców z branży tekstylnej

W dniach 4-6 maja 2022 r. odbędzie się trzecia edycja wirtualnej giełdy kooperacyjnej łączącej przedsiębiorstwa z sektora branży tekstylnej. Udział w giełdzie jest bezpłatny i polega na serii dwustronnych spotkań pomiędzy reprezentantami przedsiębiorstw zainteresowanych nawiązaniem współpracy z partnerem zagranicznym. Rozmowy trwają ok. 20 minut, a oficjalnym językiem spotkań jest język angielski.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zarejestrować się do dnia 6 maja na głównej stronie giełdy. W trakcie rejestracji niezbędne jest podanie rodzaju prowadzonej działalności oraz terminu, w którym przedsiębiorca planuje uczestniczyć w rozmowach. Baza uczestników spotkań dostępna jest na stronie Textile Connect 2022. W dniach 4-6 maja 2022 r. w godzinach 9:00-15:00, na platformie b2match, przez którą dokonywana jest rejestracja, odbędą się rozmowy zgodnie z indywidualnymi harmonogramami. Każdy uczestnik będzie miał dostęp do swojego harmonogramu spotkań poprzez profil na stronie giełdy.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji można uzyskać na stronie PARP.