Seminarium: eksport towarów i usług do Niemiec oraz Austrii w dobie pandemii

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego organizuje w ramach działań proeksportowych dwa seminaria w formie transmisji on-line, których tematem będą zagadnienia związane z możliwościami eksportu i handlu z Niemcami oraz Austrią w dobie pandemii COVID -19.

Webinaria odbędą się:

  • 17 listopada 2020 od godz. 10:00 do 12.00 (rynek austriacki)
  • 20 listopada 2020 od godz. 10:00 do 12.00 (rynek niemiecki)

Uczestnicy seminarium uzyskają możliwość poznania charakterystyki rynków, wymogów formalno-prawnych związanych z eksportem towarów i usług, przepisów celnych, kwestii związanych z zakładaniem działalności gospodarczej, otwieraniem filii, delegowaniem pracowników, certyfikacją produktu oraz zmianą przepisów w dobie epidemii COVID -19.

Udział jest bezpłatny i możliwy po uprzednim zgłoszeniu pod adresem: coie@lubuskie.pl