Rozszerzenie Tarczy Antykryzysowej o Tarczę Finansową dla firm

Dotychczasowa Tarcza Antykryzysowa zyska wkrótce nowe rozwiązania. Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową dla firm. Założenia Tarczy Finansowej przedstawiają się następująco:

Środki zostaną podzielone między mikroprzedsiębiorstwa (25 mld zł), sektor MŚP (50 mld zł) oraz duże przedsiębiorstwa (25 mld zł):

  1. Mikroprzedsiębiorstwa – finansowanie w postaci subwencji dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19, a także firmy objęte zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne. Maksymalna kwota subwencji może wynieść do 324 tys. zł, z czego do 75% mogą stanowić środki bezzwrotne. Środki będą wypłacane przez banki.
  2. Sektor MŚP – skierowane jest do przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro oraz które odnotowały 25% spadek przychodów (podobnie jak w przypadku mikroprzedsiębiorstw). Maksymalna kwota subwencji może wynieść 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne. Środki będą wypłacane przez banki.
  3. Duże przedsiębiorstwa – dla przedsiębiorstw zatrudniających od 250 pracowników możliwe będzie finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł, finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot lub finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot. Obsługa finansowania dla dużych firm będzie realizowana bezpośrednio przez Polski Fundusz Rozwoju.

 

Przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 osób również mają mieć możliwość skorzystania ze zwolnienia z płacenia składek do ZUS-u na 3 miesiące. Państwo pokryje połowę składek na ZUS tym przedsiębiorstwom pod warunkiem, że w tym okresie utrzymają zatrudnienie.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej będą otrzymywały przez 3 miesiące świadczenie w wysokości 2 tys. złotych. Pierwotnie wsparcie miało być udzielone na okres 1 miesiąca.

Środki finansowe przeznaczone na walkę z koronawirusem nie będą podlegały egzekucji w ramach:postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych i administracyjnych organów egzekucyjnych.

 

Na stronie PFR dostępny jest Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców.