Statua Wolnosci USA

Rozpocznij działalność na rynku USA

Do 6 maja br. trwa nabór wniosków aplikacyjnych na rynek Stanów Zjednoczonych w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców pragnących rozpocząć swoją działalność eksportową na rynku USA. Wnioski należy składać w w systemie SOE.

Zakwalifikowani przedsiębiorcy mogą liczyć na udział w warsztatach eksperckich i konsultacjach oraz na  pomoc w przygotowaniu strategii ekspansji. Na uczestników projektu czeka również wsparcie finansowe w wysokości 120 tys. zł na usługi doradcze i działania promocyjne.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.