Rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne należnych od tych wynagrodzeń dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędzie pracy i znacznie przyspieszy otrzymanie dofinansowania.

Wniosek można również złożyć:

  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, ul. Dworcowa 968-100 Żagań
  • osobiście do skrzynek podawczych, które znajdują się w następujących miejscach:
    • PUP w Żaganiu ul. Dworcowa 9 – od strony parkingu,
    • Filia PUP w Szprotawie ul. Bronka Kozaka 5

Termin naboru wniosków:
10.04 – 23.04.2020
24.04 – 07.05.2020
12.05 – 25.05.2020

pod warunkiem niewyczerpania przyznanego limitu środków.

Dodatkowych informacji udzielają:

Beata Urbańska: 684326765
Dorota Krupa: 684326780
Halina Janowska:
684326761