Rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  – dla przedsiębiorców samozatrudnionych. Dofinansowanie współfinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz z Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędzie pracy i znacznie przyspieszy otrzymanie dofinansowania.

Wniosek można również złożyć:

  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, ul. Dworcowa 9, 68-100 Żagań
  • osobiście do skrzynek podawczych, które znajdują się w następujących miejscach:
    • PUP w Żaganiu ul. Dworcowa 9 – od strony parkingu,
    • Filia PUP w Szprotawie ul. Bronka Kozaka 5

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców będących osobą fizyczną, niezatrudniających pracowników.

Terminy naboru wniosków:
14.04.-27.04.2020
29.04.-12.05.2020
14.05.-27.05.2020
pod warunkiem niewyczerpania przyznanego limitu środków.

Dodatkowych informacji udzielają:

Tomasz Nowak: 684326763
Urszula Piorun-Stolarz: 684326760
Halina Janowska: 684326761