Relacja ze spotkania z przedsiębiorcami 07.11.2019

7 listopada br. w Pałacyku przy ul. Jana Pawła II w Żaganiu odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców współorganizowane przez Urząd Miasta Żagań, Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej, PKO Bank Polski oraz Google Internetowe Rewolucje. Spotkanie rozpoczęło się po godzinie 10.00 i miało charakter otwarty, dzięki czemu mógł w nim uczestniczyć każdy zainteresowany przedsiębiorca. Przedstawiciele PKO Banku Polskiego, Monika Klinger oraz Krzysztof Leniart, przybliżyli uczestnikom formalne kwestie związane z funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych: zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat zgromadzon

ych środków. W trakcie spotkania prowadzono liczne dysputy dotyczące praktycznego prowadzenia PPK w firmie. Następnie Joanna Małecka przedstawiła ofertę Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, w tym skierowane do przedsiębiorców szkolenia, realizowane projekty oraz działania podejmowane przez organizację na terenie powiatu żarskiego i żagańskiego.

Spotkanie zwieńczyło wystąpienie Anny Nowak – doradcy w ramach projektu Google Internetowe Rewolucje, która starała się odpowiedzieć na fundamentalne z punktu widzenia przedsiębiorcy pytanie: jak właściwie zaprezentować swoją ofertę w internecie? Jak dotrzeć do potencjalnych odbiorców? W jaki sposób ocenić potencjał rynków zagranicznych oraz o czym trzeba pamiętać przy wejściu na nowe rynki? Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z działaniem wizytówki Google, która stanowi bezpłatne narzędzie ułatwiające bycie widocznym w internecie. Zastępca Burmistrza, Sebastian Kulesza, podziękował organizatorom spotkania za inicjatywę oraz zaangażowanie, a przedsiębiorcom za pozytywny odzew i udział w wydarzeniu. Jednocześnie zasugerował by w ramach informacji zwrotnej, zgłaszać sugestie dotyczące tematyki kolejnych spotkań.