Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce obrazujący stan polskiej gospodarki, zawierający, m.in. informacje na temat obrazu statystycznego przedsiębiorstw w Polsce, innowacyjności, wykorzystania ICT w polskich przedsiębiorstwach czy też stanu koniunktury i otoczenia biznesu w 2018 r. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem dostępnym na stronie PARP.