Przypominamy o przetargu na teren inwestycyjny w Strefie Wuertha w Żaganiu

Do 31 lipca 2020 r. można wpłacać wadium uprawniające do udziału w przetargu dotyczącym sprzedaży terenu inwestycyjnego oznaczonego numerem ewidencyjnym 1760/3 o powierzchni 0,8071 ha, mieszczącego się przy ul. Wuertha w Żaganiu. Od północnej strony nieruchomość przylega do terenu zakładu produkcyjnego (Dringenberg Polska Sp. z o.o.). Teren ma kształt zbliżony do trójkąta, jest płaski, porośnięty samosiewami drzew i krzewów. Działka nie jest uzbrojona – sieci uzbrojenia zainwestowane są w drodze dojazdowej do nieruchomości (bezpośredni dojazd ulicą Wurtha). Teren znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miasta Żagań XLV/56/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. Plan dopuszcza zabudowę produkcyjną, składów i magazynów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 222.000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 22.200,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia  31 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce PRZETARGI.