Działki na sprzedaż przy ul. Piłsudskiego w Żaganiu

Przetargi na tereny przy ul. Piłsudskiego w Żaganiu

W ramach marcowych przetargów można stać się właścicielem terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą przy ul. Piłsudskiego:

– nieruchomość o numerze ewidencyjnym 3961/1 o pow. 2878 m2, cena wywoławcza: 240.000,00 zł, wadium: 24.000,00 zł, godzina przetargu: 10.30

 – nieruchomość o numerze ewidencyjnym 3961/2 – o pow. 3364 m2, cena wywoławcza: 277.500,00 zł, wadium: 27.750,00 zł, godzina przetargu: 11.00

 – nieruchomość o numerze ewidencyjnym 3961/3 – o pow. 1451 m2, cena wywoławcza: 120.000,00 zł, wadium: 12.000,00 zł, godzina przetargu: 11.30

Oferowane nieruchomości zlokalizowane są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Mają regularny kształt i bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Na terenie działek położone są: podziemny obiekt budowlany (część schronu biegnącego przez działki 3961/1 i 3961/2 częściowo przysypanego pryzmą ziemi) oraz drzewa i krzewy do usunięcia przez inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nieruchomość posiada możliwość przyłączenia sieci uzbrojenia. Nieruchomości położone są w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. J. Piłsudskiego a projektowaną obwodnicą komunikacyjną przyjętego uchwałą nr IX/83/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 29 maja 2003 r. i oznaczone są symbolem 46-U dopuszczającego zabudowę na cele działalności gospodarczej, usługi komercyjne, hurtownie z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

Przetargi na tereny zlokalizowane przy ul. Piłsudskiego odbędą się 2 marca br. w podanych wyżej godzinach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadia w podanych wyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Banku Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 26 lutego 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Żagań: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1008, lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Przetargi nieruchomości.