Przetarg dotyczący sprzedaży terenu inwestycyjnego o nr. ewid.: 1961/11 i 1961/13 o pow. 0,6425 ha (Strefa Asnyka).

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1961/11 i 1961/13 o powierzchni 0,6425 ha.

 

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1961/11 i 1961/13 o powierzchni 0,6425 ha

Ogłoszono dnia: 2020-02-13

Data przetargu

2020-03-17 12:30:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, pokój nr 13 (I piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00041682/1

Cena wywoławcza

– 1961/11,1961/13 – 0,6425 ha – 142.000,00 zł

Wadium

– 14.200,00 zł

Nieruchomość niezabudowana i niezagospodarowana o nieregularnym kształcie, składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1961/11 i 1961/13. Położona w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno – magazynowym, niskiej zabudowy mieszkaniowej oraz obwodnicy miejskiej. Od północno – wschodniej strony nieruchomości przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12), nieruchomość skomunikowana jest z obwodnicą – dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej, przystosowanej do ruchu ciężkiego. Teren nieruchomości równy, nasłonecznienie duże. Dostępność do sieci infrastruktury technicznej dobra. Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę usługowo – produkcyjną.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 14 stycznia 2020 r i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się 17 marca 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).

Wadium w wysokości 14.200,00 zł należy wnieść do 13.03.2020 w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie! Wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42 oraz na stronie internetowej .