Przetarg dotyczący sprzedaży terenu inwestycyjnego o nr. ewid. 1760/3 o pow. 0,8071 ha (Strefa Wuertha)

Przetarg dotyczy sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1760/3 , o powierzchni 0,8071 ha, położonej przy ul. Chrobrego w Żaganiu.

 

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: trzeci przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1760/3 , o powierzchni 0,8071 ha, położonej przy ul. Chrobrego w Żaganiu.

Ogłoszono dnia: 2020-07-02

Data przetargu: 2020-08-05 godz. 10:00:00

Miejsce: Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta: ZG1G/00036635/9

Cena wywoławcza: 222.000,00

Wadium: 22.200,00

Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie nieruchomości o przeznaczeniu produkcyjno – usługowym. W bliskiej odległości od działki przebiega obwodnica miejska. Bezpośredni dojazd od ul. Wurtha. Od północnej strony nieruchomość przylega do terenu zakładu produkcyjnego, od południowej do ul. Wurtha. Teren ma kształt zbliżony do trójkąta, jest płaski, porośnięty samosiewami drzew i krzewów nieprzedstawiającymi wartości użytkowej. Działka nie jest uzbrojona. Przez jej południową część przeprowadzona jest napowietrzna linia energetyczna. Sieci uzbrojenia zainwestowane są w drodze dojazdowej do nieruchomości. Działka znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miasta Żagań XLV/56/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. Plan dopuszcza zabudowę produkcyjną, składów i magazynów.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II, pokój nr 4 o godz. 10.00. Wadium w wysokości 22.200,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 31 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o przetargu jest dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.