Przetarg dotyczący sprzedaży terenu inwestycyjnego o nr. ewid.: 1302/8 i 1302/10 o pow. 0,0881 ha (Strefa Asnyka).

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1302/8 i 1302/10 o powierzchni 0,0881 ha, położnej przy ul. Asnyka w Żaganiu.

 

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: Sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1302/8 i 1302/10 o powierzchni 0,0881 ha.

Ogłoszono dnia: 2020-02-13

Data przetargu

2020-03-17 12:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, pokój nr 13 (I piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00060402/4

Cena wywoławcza

– 1302/8 i 1302/10 – 0,0881 ha – 27.200,00 zł

Wadium

– 5.440,00 zł

Grunt niezabudowany i niezagospodarowany, położony w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno – magazynowym oraz niskiej zabudowy mieszkaniowej. Od północno – wschodniej strony nieruchomości przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12), nieruchomość skomunikowana jest z obwodnicą – dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej, przystosowanej do ruchu ciężkiego. Teren nieruchomości równy, nasłonecznienie duże. Dostępność do sieci infrastruktury technicznej dobra – przy północnej granicy działki znajduje się sieć kanalizacyjna oraz elektryczna – ustanowiona zostanie służebność. Pozostałe sieci uzbrojenia znajdują się w drogach dojazdowych do nieruchomości. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-składową.

Przetarg odbędzie się 17 marca 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).

Wadium w wysokości 5.440,00 zł należy wnieść do 13.03.2020 r. w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie! Wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu tylko na działki wymienione w dowodzie wpłaty. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Bliższe informacje można uzyskać:

  • Urząd Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42
  • na stronie internetowej.