Przedsiębiorco, zgłoś swój produkt do konkursu Polski Produkt Przyszłości!

Przypominamy, że już tylko do 29 października przedsiębiorcy mogą zgłaszać swe innowacyjne produkty lub technologie w ramach XXIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Główna nagroda finansowa wynosi 100 tysięcy zł, wyróżnieni otrzymują po 25 tys. zł. Udział w konkursie mogą wziąć instytucje szkolnictwa wyższego i nauki oraz polscy przedsiębiorcy w trzech kategoriach konkursowych: dla przedsiębiorców, dla instytucji naukowych oraz w kategorii wspólnej przeznaczonej dla produktu stworzonego we współpracy przedsiębiorcy i jednostki naukowej.

Do konkursu można zgłosić innowacyjne produkty (wyrób lub technologię):

  • doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony) – wymagany poziom gotowości technologicznej TRL (Technology Readiness Level) co najmniej 6
    lub
  • wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego.

Uczestnikowi muszą przysługiwać autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące zgłaszanego produktu.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie PARP.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.