Dofinansowanie

Przebudowujemy ul. Lotników Alianckich

Lubuski Urząd Wojewódzki ogłosił listę inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na 22 pozycji uplasował się żagański projekt przebudowy odcinka ulicy Lotników Alianckich w Żaganiu, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 797 233 złotych. Szacunkowa wartość  przebudowy odcinka ulicy Lotników Alianckich wyniesie 2 567 477 złotych, w tym wkład gminy 770 tysięcy. Remont obejmie odcinek ulicy na obszarze przemysłowo-usługowym przy drodze wojewódzkiej nr 296 o długości 413,4 mb oraz ciągi piesze o długości 350 mb wraz z kanalizacją deszczową. Droga jest w bardzo złym stanie technicznym z licznymi ubytkami, nierównościami, koleinami, zapadliskami oraz dużą awaryjnością kanalizacji deszczowej. Inwestycja usprawni ruch drogowy w tym rejonie (obecnie funkcjonują tu 4 przedsiębiorstwa oraz oddział ZDW) oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej, nowy chodnik, zjazdy, nowe oznakowanie drogowe pionowe i poziome.