Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu ogłasza kolejne nabory wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu ogłasza w czerwcu kolejne tury naborów wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych oraz na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne należnych od tych wynagrodzeń dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw.

Osoby samozatrudnione będą mogły złożyć wniosek i umowę poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, co pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędzie pracy i znacznie przyspieszy otrzymanie dofinansowania.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: 09.06.2020-22.06.2020

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, niezatrudniający pracowników może ubiegać się o pomoc jeśli w przedsiębiorstwie nastąpił spadek obrotów o co najmniej 30% – wówczas może być przyznana kwota dofinansowania w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, jeśli nastąpił spadek obrotów o co najmniej 50% – może być przyznana kwota dofinansowania w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, natomiast jeśli nastąpił spadek obrotów o co najmniej 80% – może być przyznana w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu:
Tomasz Nowak: 684326763
Urszula Piorun-Stolarz: 684326760
Halina Janowska: 684326761

 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek i umowę na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne należnych od tych wynagrodzeń poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, co przyspieszy otrzymanie dofinansowania.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: 09.06.2020-22.06.2020

O pomoc można ubiegać się, jeśli nastąpił:

  • spadek obrotów o co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
  • spadek obrotów o co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
  • spadek obrotów o co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu:
Beata Urbańska: 684326765
Dorota Krupa: 684326780
Halina Janowska: 684326761