Poręczenia

Poręczenia dla lubuskich przedsiębiorstw

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych w Zielonej Górze powstał w 2002 roku z misją wspierania lubuskich firm w ułatwianiu dostępu do finansowania ich działalności oraz inwestycji. Nie jest zorientowany na generowanie zysków, co sprawia, że stosuje w swej działalności bardzo korzystne warunki opłat i prowizji – lepsze niż oferty innych komercyjnych instytucji finansowych. Oferta Funduszu obejmuje poręczenia wadialne, poręczenia należytego wykonania umowy i rękojmi za wady, poręczenia kredytów, pożyczek czy leasingów i skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają na terenie województwa lubuskiego siedzibę, oddział, filię, miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub na tym terenie zamierzają przeprowadzić inwestycję.

Szczegółowe zasady udzielania poręczeń przez Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. dostępne są tutaj oraz na stronie lfpk.pl.