Ponad milion złotych ze sprzedaży działek

6 października odbyło się 9 przetargów, w efekcie których gmina Żagań sprzedała działki za ponad milion złotych. Wśród sprzedanych gruntów znajduje się nieruchomość położona przy ul. Lotników Alianckich przy PSB Mrówka oraz tereny wchodzące w skład gospodarczej strefy Asnyka w Żaganiu, w tym 15-arowy teren przeznaczony pod zabudowę usługowo-składową. Są to kolejne miejskie tereny inwestycyjne, które znalazły nabywców w tym roku. Strefa Asnyka jest jednym z bardziej atrakcyjnych terenów przeznaczonych pod przemysł i działalność usługową ze względu na posiadaną infrastrukturę, bezpośrednie położenie przy obwodnicy miejskiej (ciąg DK 12) oraz drogi wewnętrzne dostosowane do ruchu ciężkiego.

17 listopada odbędą się kolejne przetargi na nieruchomości zlokalizowane w tej strefie. Jednym z nich jest teren o powierzchni 1,30 ha przeznaczony pod zabudowę przemysłową, drugim największa działka znajdująca się w obszarze strefy, licząca niemalże 3 hektary.

 

22 października odbędzie się drugi przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Piłsudskiego:

– 3961/1, o pow. 2878 m2 – 22.10.2020 r., godzina przetargu: 10.00, cena wywoławcza 320.000,00 zł, wadium 32.000,00 zł,
– 3961/2, o pow. 3364 m2 – 22.10.2020 r., godzina przetargu: 10.30, cena wywoławcza 370.000,00 zł, wadium 37.000,00 zł,
– 3961/3, o pow. 1451 m2 – 22.10.2020 r., godzina przetargu: 11.00, cena wywoławcza 160.000,00 zł, wadium 16.000,00 zł,

Nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, z bezpośrednim dostępem z drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Kształt terenu jest regularny. Nieruchomości posiadają możliwość przyłączenia sieci uzbrojenia i znajdują się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. J. Piłsudskiego a projektowaną obwodnicą komunikacyjną przyjętego uchwałą nr IX/83/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 29 maja 2003 r. Oznaczone są symbolem 46-U dopuszczającym zabudowę na cele działalności gospodarczej, usługi komercyjne oraz hurtownie z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.